Депутатите затегнаха режима за получаване на социални помощи за деца с окончателно гласуваните промени в Закона за социалното подпомагане.

При отсъствие на дете три дни в месеца от детска градина и пет учебни часа в училище без уважителни причини семейството ще бъде лишено от детските надбавки за една година.

Целта на новите промени е по-строгото обвързване на получаването на месечни помощи с редовното посещение на децата в задължителна форма на обучение, подчертаха вносителите от ГЕРБ.

Председателят на образователната комисия в Народното събрание Милена Дамянова подчерта, че измененията имат за цел не да отнемат пари от децата, а да се прави така, че, ако родителите са безотговорни, средствата пак да отиват за детските нужди:

"Ние искаме парите, които държавата отпуска като помощи за децата и за тяхното образование, да отиват и да бъдат при децата, да се използват ясно за техните нужди и когато е доказано, че родителите са безотговорни и не могат да използват тези средства за нуждите на децата, ние прехвърляме тези пари към училището и към детската градина, за да гарантираме правата на децата".

Председателят на социалната комисия Хасан Адемов от ДПС се възпротиви с мотива, че няма ясно разписани правила как ще се преразпределят парите, които ще се върнат към учебните заведения:

"Учителката в междучасието преценява, че детето има нужда от маратонки, отива до най-близкия магазин и за 40 лева купува маратонки, пергел или тетрадка. Това ли ми казвате в момента".

С окончателните премени депутатите обвързаха получаването на месечни социални помощи с полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст.

Александър Сиди от "Обединени патриоти" каза в защита на текстовете:

"За да се опитаме да решим проблема с така наречения "социален паразитизъм", с това, че има едни хора, които дълго време стоят изцяло и само на социални помощи, без да се опитват да се ограмотят, без да се опитат за някаква своя квалификация или да повишат тази своя квалификация и да се върнат обратно на пазара на труда".

Ресорният министър Бисер Петков обясни в кулоарите на парламента, че не се отнемат помощи, а се дава възможност в определени случаи те да бъдат пренасочвани и да стигат до детето през образователната система:

"Когато в рамките на един месец детето направи пет или повече неизвинени отсъствия, тази помощ да бъде пренасочена към детето, но през образователната система, тоест, то да я получи реално. Защото, когато то не е в училище, наистина има случаи, в които родителите не са достатъчно отговорни за тази помощ, която е за децата, за посещение на училище, за подпомагането им, това да бъдат облечени, съответно нахранени, да посещават съответните форми, които училището или детската градина предлага".