Oт изключителна важност е да имате договор с търговец, когато сте потребител на дадена услуга – монтаж на дограма, изработка на мебели и т. н.

От Комисията за защита на потребителите съветват да обърнем особено внимание на параметрите и условията, при които двете страни се съгласяват – цена, срок на доставка, неустойки при неизпълнени задължения.

Ако се наложи удължаване на срока за изпълнение на договора за услуга по взаимно съгласие и в последствие този допълнителен срок също не се спази, председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов заяви пред NOVA, че наред с неустойките, потребителят има право да развали договора, съответно и да получи цялата заплатена от него сума обратно.

Ако въпреки това, услугата не се извърши, последната дума е на съда, като преди това може да се потърси съдействието на КЗП, както и на т.нар. помирителни комисии.

Във всеки един конкретен случай, освен че за констатираните нарушения налагаме предвидените в закона санкции, ние предприемаме и всички онези действия, които да доведат до справедливо обезщетение и компенсация за потребителите”, добави Маргаритов.

В случаите, в които се окаже, че търговецът съзнателно е поемал ангажимент за изпълнението на поръчки, с които предварително е знаел, че няма да успее да се справи в срок, Комисията може да се произнесе за наличието на нелоялна практика. Това ще донесе на фирмата санкция в размер на до 30 000 лв. и забрана за прилагането на тази практика в бъдеще. Ако пък се стигне до повторно такова нарушение в рамките на една година, санкцията достига до 50 000 лв.

Председателят на КЗП отправи принципен съвет – при избора на търговец за извършването на дадена услуга да не се взимат импулсивни решения, дори когато на пръв поглед сделката изглежда изключително изгодна или когато е препоръчана от човек, на когото може да се има доверие.

Добре е самите ние като клиенти да направим своето проучване и по отношение на самия търговец, и по отношение на това какви други оферти за тези услуги има на пазара”, каза още той.