От месец март следващата година всички обществени поръчки ще се възлагат по електронен път. Промените в Закона за обществените поръчки бяха приети на второ четене в пленарна зала вчера, с което се имплементира европейската директива. 

В промените е записано, че новата система трябва да позволява подготвяне и публикуване на решенията, обявленията и различните документи за обществените поръчки. През нея също така трябва да е възможно изпращане на запитвания и изпращане на обратна информация към питащия.

Платформата трябва да е общодостъпна и съвместима с най-разпространените софтуерни продукти. Ако системата се срине в ден, когато изтича краен срок, свързан с възлагане на обществена поръчка, съответният срок ще се удължава.

Промените в Закона за обществените поръчки предвиждат и увеличаване на праговете за обществени поръчки в строителството, доставките и услугите, така че те да се доближат до европейските стойности.