Комисията за защита на потребителите започва ново проучване за двойния стандарт при храните. В изследването, освен хранителни стоки, за първи път ще бъдат включени и спиртни напитки. Проучването се извършва в рамките на проект, финансиран по програма на Европейския съюз. 

Проучването ще обхване 7 продуктови групи – спиртни напитки, макаронени изделия, млечни продукти, сладкиши, зехтин, подправки и консерви. Сред конкретните храни, които ще бъдат закупени за изследване, са фиде, спагети, мляко, масло, шоколад, бонбони, бисквити, царевица, пюре, уиски, водка и джин. Избрани са продукти, които са разпространени в по-голямата част от пазара на ЕС. 

Пробите ще бъдат закупени от Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария, а тестването ще се извърши в акредитирани лаборатории по единна методология, разработена от новосъздадения съвместен изследователски център на ЕК. Първите резултати се очакват в началото на следващата година.

Анализът е извършен в рамките на проект във връзка с двойния стандарт при потребителските стоки за установяване на нелоялни търговски практики. Проектът ще представи храни и напитки, от които ще се вземат проби, методиката на изследване и оценката на съответствието на храните от дадена марка, предлагана на различните пазари в Европейския съюз.

Проучването ще представи председателят на комисията Димитър Маргаритов. На представянето ще присъстват и представители на Агенцията за безопасност на храните.