Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за ноември 2018 година отчете подобрение на промишленото производство и на търговията на дребно при известно влошаване на продукцията в сектор "Строителство". Това сякаш е знак за известно ускоряване на икономическата експанзия в България през последното тримесечие на миналата година след малко по-ниския растеж, отчетен през третото тримесечие.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се повиши през ноември с 0,4% спрямо октомври, когато нарасна с 0,6 на сто. Това представлява подобрение на промишленото производство за втори пореден месец след слабостта, отчетена през периода юли - септември.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство нарасна за втори пореден месец с 1,2% (спрямо ноември 2017-а), след като през септември отбеляза първо понижение от април насам, свивайки се с 0,4 на сто.

През ноември увеличение с цели 3,2% спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост, с 1,3% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и с 0,3% в преработващата промишленост.

На годишна база е отчетен ръст с 2,0% в преработващата промишленост, но спад с 2,6% в добивната промишленост и с 3,9% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижи през ноември с 1,2%, парирайки част от солидния ръст с 3,3% през октомври, като продукцията от гражданското и инженерното строителство се понижи с 1,4%, а при сградното строителство – с 1,0%.

На годишна база строителната продукция през ноември се сви с 1,8% след повишение с 1,9% през октомври, излизайки на негативна територия за шести месец в рамките на изминалата година.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през единадесетия месец на 2018 година. През ноември оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, нарасна с 0,8% на месечна база след повишение с 1,0% през октомври. Това представлява подобрение на продажбите на дребно за девети пореден месец. На годишна база растежът на търговския оборот се ускори през ноември до 6,5% от 5,0% през предходния месец.

Трябва да се има предвид, че в края на миналата година НСИ представи проучване, показващо известно влошаване на стопанската конюнктура през декември, като общият показател на бизнес климата в нашата страна се понижи с 0,5 пункта спрямо ноември, когато се повиши с 0,6 процентни пункта.

Взето заедно тези данни предполагат, че икономическата експанзия през последното за годината тримесечие може да се окаже на същата, или на малко по-висока предавка спрямо третото тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна база с 0,7% и на годишна база с 3,1% (след растеж през второто тримесечие съответно с 0,8% и с 3,5 на сто).