Финансовото стабилизиране на „Топлофикация София“ ще е основната задача на новия изпълнителен директор на дружеството Кремен Георгиев.

В края на миналата година дълговете на топлофикацията надхвърляха 800 милиона лева, като се трупат и текущи задължения към „Булгаргаз“ за доставения ѝ природен газ.

Една от мерките ще е повишаване на събираемостта от клиентите, която в момента е 75 на сто, посочи Кремен Георгиев.

„Това наистина е събираемост, която е по-добра от предишните, но до 100% все още има място. Смятаме да повишим тази събираемост с повишаване на доверието на абонатите към това дружество - въпрос на разговори, въпрос на оповестяване на информация, която касае абонатите и която ги интересува. Ще се опитам да променя отношението на абонатите към „Топлофикация“ като дружество и като партньор“, каза той