Гражданите, едноличните търговци и фирмите, на които са наложени глоби или имуществени санкции, ще могат да платят само 80 на сто от сумата, посочена в наказателното постановление, ако го направят в срока на обжалване.

Това предвиждат промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

За маловажно административно нарушение може да не бъде налагана глоба, но наказващият орган е длъжен да предупреди писмено нарушителя, че ако до 1 година извърши друго подобно нарушение на същия нормативен акт, вече няма да се размине без глоба.

Дадена е и подробна дефиниция на “явно маловажен случай” - когато нарушението е с незначителна степен за обществена опасност, а при неизпълнение на задължения от еднолични търговци и фирми към държавата и общините, когато липсват или са незначителни вредните последици в сравнение с обикновени случаи при аналогични нарушения.

Въвежда се и т.нар. споразумение, което ще позволи приключване на административнонаказателното производство в кратки срокове. Наказващият орган ще е длъжен да разясни на лицето плюсовете и последиците от споразумението.

istock
istock

То ще се съставя в писмена форма и ще се издава вместо наказателно постановление.

При сключването му е предвидено намаляване на размера на глобата или имуществената санкция - в размер на 70% от минимума, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум – по договаряне между страните, но не повече от 70% от половината от максимума.

Колко ще получат честитки от КАТ за превишена скорост по Коледа

Това означава, че ако за едно нарушение, за което санкцията по закон е от 100 до 300 лева, при споразумение нарушителят ще плати 70 лева (70% от минимума 100 лв.). Ако за друго нарушение глобата е до 300 лева, при споразумение тя няма да е повече от 105 лв. (70% от 150 лв.).

Споразумение няма да може да се сключи за повторно извършено нарушение. То е окончателно и е равнозначно на влязло в сила наказателно постановление.

Сумата по него трябва да плати в 14-дневен срок, в противен случай наказващият орган издава наказателно постановление.

Изрично е записано, че не може да се издават писмени предупреждения вместо глоба за нарушения, извършени от пияни или дрогирани шофьори.

Призовки ще се смятат за връчени, ако са били залепени на входната врата на нарушителя и 7 дни той не е реагирал.

Почти същото правило имаше и в предишния проект за промени на ЗАНН, но сега са изброени още случаи, преди да се стигне до тази крайна мярка.

За да се стигне до лепене по вратата, връчителят трябва да е посетил два пъти адреса за призоваване през 7 дни, единият път е задължително да е в почивен ден.

Едва тогава “честитката” може да се залепи на входната врата, като за посещенията и самото залепване се прави протокол, а за дата на връчване се счита тази на последното посещение на адреса.
 
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg