Таксата за издаване на виза се увеличава с 20 евро – от 60 евро на 80 евро, но отпада таксата за издаване на виза на деца до 12-годишна възраст. Това предвижда постановление на Министерски съвет, качено за обществено обсъждане.

По-високите такси ще влязат в сила от 1 октомври, т.е. след края на активния летен туристически сезон, но непосредствено преди зимния.
Увеличението на визовата такса няма да повлияе и няма да промени визовата такса по Споразуменията за улесняване на визовия режим между ЕС и трети страни, която остава 35 евро. Такива страни са Турция, Русия, Армения, Азербайджан, Беларус.

Таксата в размер на 35 евро, която в момента се събира за издаване на визи на деца от 6- до 12-годишна възраст, ще отпадне изцяло, като всички деца на възраст до 12 години ще бъдат освободени от изискването за заплащане на визова такса.

Намалява се от 15 лв. на 5 лв. на таксата за удостоверяване с „Apostille” на документи, издадени от български учреждения съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. В момента ведомствата събират различни такси за тази услуга, като МВнР събира най-високата – 15 лв. Новият размер на таксата е съобразен с изискванията за разходоориентираност, посочва вносителят.

Скъсяват се и сроковете за разглеждане. При нетърпящи отлагане случаи решение за издаване на виза за летищен транзит или краткосрочно пребиваване ще се взима в рамките на деня, а не в срок от 3 дни, както е в момента.

Виза

В случаите, когато е необходимо допълнително разглеждане на заявлението за визите за краткосрочно пребиваване или летищен транзит, или в случаите на представителство, когато се извършва консултиране с органите на представляваната държава членка, срокът за разглеждане се удължава от 30 на 45 календарни дни.

Въвежда се и възможността визата за краткосрочно пребиваване (до 90 дни в рамките на 180 дни) да бъде издадена за многократно влизане и със срок на валидност до 5 години.

Ще отпаднат ли визите за САЩ за българи при новото управление на Байдън

За целта трябва да се изпълнени две условия: чужденецът да притежава валиден пътен документ, който му дава право да влезе на територията на България, издаден е в рамките на последните 10 години и е със срок на валидност най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на страната; лицето е обосновало целта си на пътуване и планирания престой, както и е доказало, че разполага с достатъчно средства за издръжка както за срока на планирания престой на територията на България, така и за завръщането си в страната на произход или за транзита към трета страна, в която е гарантирано неговото приемане.

istock
istock

В момента визите за краткосрочно пребиваване, които се издават на туристи от трети страни (извън ЕС), са еднократни.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg