По данни на Агенцията по заетостта в периода от 13 март до 15 май 2020 година са подадени общо 1455 заявления/декларации за предоставяне на достъп до пазара на труда на граждани на трети държави по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Такъв достъп е предоставен на 1231 души, от които 332 са за сезонна заетост.

Това посочва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева в писмен отговор на въпрос на народния представител Георги Гьоков за проблеми с издаване или удължаване на разрешения за работа на чужденци в България, в условията на извънредно положение и мерки, свързани с коронавируса.

Към настоящия момент в Агенцията по заетостта не са постъпили сигнали от работодатели за проблеми, свързани с достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни в посочения период, заявява министър Сачева.

1231 чужденци са намерили работа у нас по време на кризата

Георги Гьоков отбелязва, че към него като народен представител са се обърнали български работодатели, които имат проблем с работните визи на наети от тях чужденци.

istock
istock

Министърът на труда и социалната политика посочва, че с оглед на ограничаване на разпространението на COVID-19 и обявената извънредна епидемична обстановка, със заповед на здравния министър от 14 май 2020 година, беше въведена временна забрана за влизане в територията на България на всички лица, независимо от тяхното гражданство.

Сачева: Безработни ще могат да се наемат по схемата “60 на 40“​​​​​​​


Тази забрана не се отнася за хората със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, за граждани на трети държави, имащи пряко отношение към изграждане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо на министъра на икономиката. Не се отнася и за сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма, погранични работници и др.

За да се избегне възникването на недоразумения по повод изтичане на срока на валидност на издадените документи, удостоверяващи право на пребиваване на граждани на трети държави на територията на България с последното изменение и допълнение на ЗЧРБ, което е в сила от 14 май, беше направена промяна, съгласно която чужденец с разрешено продължително пребиваване в България, на който срокът за пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредното положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение, като този срок не се смята за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

istock
istock

Съответно продължително пребиваващ чужденец, на когото разрешеното продължително пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да влезе на територията на България без наличие на виза до три месеца след отмяна на извънредното положение.

Освен това срокът на валидност на разрешенията за постоянно, дългосрочно и продължително пребиваване на чужденци, издадени на основание на Закона за българските лични документи беше удължен с 6 месеца, припомня министър Сачева.

За срока на удължаването тези документи се считат за валидни за пребиваване само на територията на България и удостоверяват само правото на пребиваване. По искане на лицето нов документ за пребиваване може да бъде изваден и преди изтичане на удължения 6-месечен срок, посочва министър Сачева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg