В момента правната уредба не предвижда изпращане на уведомления чрез системата за сигурно електронно връчване на гражданите, които са собственици на имоти, когато има вписване на нотариални актове по тези имоти. Това посочва Атанас Славов, и.ф. министър на правосъдието на депутатско питане относно известяването на собствениците на имоти, когато има сделки с тях с цел да се избегнат имотни измами.

Министърът уточнява как собствениците на имоти могат да получат известяване.

Агенция по вписванията предоставя услугата „СМС известяване“ за персонално уведомяване на собствениците на недвижими имоти чрез получаване на съобщения при вписвания, заличавания, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ от издаване на такъв и корекция на запис в информационната система.

Безплатното известяване може да се ползва само от собствениците на имоти, намиращите се в България. Като за целта те трябва да заявят, че искат да я ползват на гише във всяка служба по вписванията като подадат заявление по образец на хартиен носител. На сайта на Агенцията по вписванията се публикувани редът за заявяване на услугата и общите условия за предоставянето й, посочва министърът.

Проверяваме електронно за запорите върху имущество

Платено СМС известяване могат да ползват и другите граждани, които не са собственици на имот, услугата се заявява по два начина – на гише в службите по вписвания и по електронен път на адрес:  https://sms-imot.registryagency.bg/.

Нова тв
Нова телевизия

Агенцията по вписванията е регистрирана като доставчик на публични административни услуги в системата за сигурно електронно връчване, като ежедневно изпраща, получава и съхранява съобщения от  и за публични органи, граждани и фирми, които са регистрирани и имат профил в нея, посочва правосъдният министър.

Съобщенията от системата за сигурно електронно връчване съдържат електронни документи. Чрез нея се предоставя и услугата електронна препоръчана поща. Тя замества класическия метод за доставка на препоръчани писма. Изпратените чрез системата документи следва да се смятат за официално получени и респективно изпратени, при ясна идентификация на изпращача или получателя без да може да се оспорва фактът на изпращане или получаване, нито времето за това.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase