На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ - https://egov.bg/wps/portal са достъпни шест нови е-услуги на Министерство на земеделието, храните и горите. Това са:

1.            2928 Признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2928?cP=1
 
2.            2177 Признаване на организация на производители на земеделски продукти и на група на производители на земеделски продукти: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2177?cP=1
 
3.            2355 Признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2355?cP=1

Спират временно електронните услуги на НАП

4.            1195 Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/1195?cP=1
 
5.            2733 Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/2733?cP=1
 

istock
istock

6.            1572 Издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-84/1572?cP=1

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg