Патентното ведомство на Република България въведе в реална експлоатация още 55 нови електронни услуги. 

Новите услуги дават възможност за подаване по електронен път на искания за Промяна на представител за патент, полезен модел, европейски патент; Промяна на адрес за кореспонденция за патент, полезен модел, европейски патент; Жалба срещу отказ/прекратяване за патент; Обявяване в недействителност на издаден патент; Подновяване на полезен модел; Оттегляне на заявка за патент; Оттегляне на заявка за Европейски патент; Отказ от право върху издаден патент; Отказ от право върху регистриран полезен модел; Отказ от право върху ЕП за Република България и други искания за патенти, полезни модели и европейски патенти.

Новите електронни услуги ще облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриална собственост. 

50% по-ниска такса за услуги на Агенцията по вписванията

През последната една година ведомството внедри 76 нови електронни услуги. С този подход максимално се улесняват гражданите и бизнеса, като им се предоставя възможност за дистанционно подаване на искания и заявки, при липсата на физически контакт, което от своя страна свежда до минимум риска от заразяване с COVID – 19.

istock
istock

Стремежът на ведомството е да удовлетвори в максимална степен нуждите на гражданите и обществеността, свързани с достъпност на обслужването, по-добра организация и въвеждане на нови технологии.

Имотният и Търговският регистър вече са на нов общ портал

Услугите са достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/  и през сайта на Ведомството www.bpo.bg  за заявяването им ще се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Техническа информация за използване на електронните услуги можете да намерите в ръководствата за потребителя, налични на Портала за електронни услуги на ведомството.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg