патентно ведомство

Услуги

Патентното ведомство с нови 55 електронни услуги

Патентното ведомство на Република България въведе в реална експлоатация още 55 нови електронни услуги.  Новите услуги дават възможност за подаване по електронен път на искания за Промяна на представител ...

0

Авторство

Как да възразя срещу регистрация на търговска марка?

Желая да регистрирам търговска марка, но виждам, че вече я има в регистъра. Притежателят й обаче не я използва и развива. Или пък вече имам запазена търговска марка и някой друг иска да регистрира, ...

0