Гражданите ще вадят по-лесно удостоверения въз основа на регистъра на населението, предвиждат промени в наредбата, качени за обществено обсъждане. В промяната е записано, че производството по издаване на удостоверения започва с подаване на писмено искане на хартиен носител по образец или в електронна форма.

Подаденото искане, независимо дали на хартия или електронно, ще се регистрира с входящ номер и дата. Става въпрос за удостоверение за семейно положение, за правно ограничение или за идентичност на лице с различни имена.

Облекченият режим ще се ползва и за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението, както и за сключване на граждански брак.

Онлайн ще може да се подава и заявление за удостоверение за постоянен и настоящ адрес, както и за тяхната промяна.

Обсъждат облекчаване на сделките с имоти и коли

Този ред ще важи и за издаване на удостоверение за наследници. Промените в наредбата влизат в сила един месец след обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Гражданинът ще избира и как да получи документа – на гише, по имейла си или в профила му н Информационната система за сигурно електронно връчване, но само ако има такъв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase