Нотариалната камара и Национална агенция за приходите обсъждат промените в член 74, алинея 1, член 264 и член 265 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, които влизат в действие от 03.05.2024 година, оповестиха от камарата.

Измененията плануват отпадането на декларациите за липса на непогасени обществени отговорности, с които жителите са длъжни да се снабдят и да ги показват при прекачване на недвижими парцели и моторни транспортни средства. Проверката за такива отговорности към този момент ще се прави от нотариуса по електронен път или, в стеснен брой случаи, от съдията по регистриране. Според тези промени нотариусите и съдиите по регистриране към този момент ще носят солидарна отговорност за отговорностите, дължими от жителите при неспазване на условията на закона.

Как може да ни известят при сделка с наш имот

Замяната на представянето на архаичните, милиони на брой клетвени заявления на жителите годишно с ефикасна инспекция в действително време за съществуването на непогасени, подлежащи на наложително осъществяване обществени отговорности, ще увеличи сензитивно събираемостта на приходите в бюджета.
 
Нотариусите ще имат далечен достъп до осведомителните системи на Национална агенция за приходите, по който ще получават информация през приложни програмни интерфейси. Той ще се осъществя взаимно от дирекция “Информационни системи и електронно ръководство ” и IT експертите на Нотариалната камара.
 

istock
istock

Изграденият електронен продан на информация е новаторско решение за електронна административна процедура, която покачва ролята и отговорността на нотариуса при покупко-продажбите с недвижими парцели и моторни транспортни средства.
 
От Централното ръководство на Национална агенция за приходите ще вземат участие Силвия Стефанова - шеф на дирекция „ Събиране “, Боряна Георгиева - шеф на дирекция Обслужване “ и още четирима специалисти, в това число и от дирекция „ Информационни системи и електронно ръководство “. В това образование ще вземат присъединяване стотици нотариуси, чиновници в нотариалните адвокатски фирми, и съдии по регистриране.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase