сделки с имот

Имоти

Обсъждат облекчаване на сделките с имоти и коли

Нотариалната камара и Национална агенция за приходите обсъждат промените в член 74, алинея 1, член 264 и член 265 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, които влизат в действие от 03.05.2024 година, ...

0