През отминаващия летен сезон Комисията за защита на потребителите извършваше активни проверки в курортните комплекси по Черноморието.

Екипи на контролния орган присъстваха и в планинските курорти, тъй като този тип туризъм става все по-популярен и то с основание, както отбелязва Димитър Маргаритов.

Лошият имидж отпреди дава отражение на спада на туристи у нас

„В около 7-8 % от случаите срещаме различен тип нарушения на правилата за предоставяне на туристическа услуга. Най-често – разминаване в това, което един обект би трябвало да предложи на база на категоризацията, която е получил, и това, което предоставя реално на своите клиенти. Има административни нарушения, свързани с основни атрибути на туристическата услуга. Например, непредоставяне на менюта с цени и грамажи на предлаганите артикули в заведения за хранене и развлечения“, посочи председателят на КЗП пред списание „Дестинация България”.

"Докато за морето по-скоро недоволството е от това, че нямаме хубава гледка, то в планината хората възразяват срещу липсата на достатъчно услуги, особено когато говорим за СПА туризъм. В нашите проверки ние следим за спазването и на специалното законодателство от този тип обекти“, каза още той.

Производителност и трансформация в икономиката

Г-н Маргаритов подчерта, че малкото на брой и сравнително по-незначителни и лесно преодолими нарушения дават възможност да се направи извод, че туристическият продукт в България в последните години следва възходяща тенденция на развитие.

„Едно от нарушенията, които преди 5-6 години се срещаше доста често – предоставянето на услуга в некатегоризирани обекти, днес е абсолютна рядкост. Също така, на фона на нарастващия в последните периоди брой на постъпващите при нас жалби и сигнали, тези в сферата на туризма намаляват и на годишна база достигат до 4-5 % от всички оплаквания в най-различни сфери“, изтъкна председателят на КЗП.

„Това, към което и ние се стремим, е да се направи така, че качеството на туристическата услуга да е все по-високо и случаите, в които хората са разочаровани, да са все по-малко“, заключи Маргаритов.