Нов данък "Градушка" ще вдигне цените на най-масовите застраховки, предупреждават застрахователи. Повод за това е законопроект, който предвижда процент от имуществените полици, да отива във фонд за борба с градушките в цялата страна.

Защитата от градушки ще струва на фермерите 13,5 млн. лева, а на застрахователите - 6 млн. лева годишно. Това се вижда от разчетите към проекта на закона за превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието.

Държавният бюджет също ще финансира в бъдеще тази дейност с 8,5 млн. лева, което е намаление в сравнение със заложените за тази година 15,7 млн. лева. Засега се очаква разходите за земеделските стопани да са в рамките на 0,5 лв./декар.

Предложеният от агроминистерството проект е публикуван за обществено обсъждане. Там е заложено Агенцията за борба с градушките да се преобразува в държавно предприятие, което да управлява риска от неблагоприятни климатични събития в земеделието.

Предвижда се предприятието да бъде управлявано от агроминистъра и управителен съвет с представители на земеделското министерство, на фермерите, на Асоциацията на застрахователите, както и от директор.

Част от необходимия ресурс за новите дейности ще се предоставя от бюджета. Останалите средства ще бъдат привлечени от земеделските стопани чрез въвеждане на

годишни задължителни вноски и от отчисления от премийния приход

на застрахователните компании, предлагащи определени класове застраховки.

В мотивите на проекта пише, че ще бъде разширена системата за борба с градушките, като се постигне защита върху 100% от обработваемите земеделски земи в страната, както и върху урбанизирани територии, за които съществува техническа възможност – Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Кърджали, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, София.

Ракетната система за борба с градушките в момента покрива

едва 1/3 от територията на страната

Целта е да се осигури превенция на 100%. Това ще струва 28 млн. лв. годишно. Част от парите ще са от бюджета, друга от задължителна вноска от земеделските стопани, а останалото от застраховките. От бранша предупреждават, че това ще е за сметка на всички, които застраховат имуществото си - дори за кражба.

Според земеделското министерство, ако превенцията обхване цялата страна, това ще спести от разходите на застрахователите за щети от градушка.

Застрахователите не са убедени в това и предлагат задължителни полици за производителите, които получават субсидии.