Два варианта как да се изчислява бонусът за изрядни шофьори и съответно малусът за тези с нарушения при плащане на застраховка „Гражданска отговорност“ предлага Комисията за финансов надзор.

Целият текст на предложението може да видите ТУК.

Едната предвижда 15 (петнадесет класа) при базов „неутрален“ клас 6, пет класа „бонус“ и девет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия „бонус“ клас се реализира отстъпка от 23% от базовата премия, а в най-утежняващия „малус“ клас се реализира увеличение от 400% на базовата премия.

Втората скала съдържа 20 (двадесет класа) при базов „неутрален“ клас 8, седем класа „бонус“ и дванадесет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия „бонус“ клас се реализира отстъпка от 25% от базовата премия, а в най-утежняващия „малус“ клас се реализира увеличение от 400 % на базовата премия.
 
Идеята е в рамките на общественото обсъждане заинтересованите да кажат коя от двете скали предпочитат.

Авторите на идеята отбелязват, че при системите с по-малко класове преходът от един в друг клас е по-бърз, но премиите се увеличават по-рязко. Максималният малус се предлага да е 400%, защото това ще позволи по-големи отстъпки в бонус класовете.

И двете предложени скали са разработени от консултанта и на база на изчисления индекс на издръжливост са сред най-балансираните от всичките единадесет предложени варианта.

istock
istock

В изпълнение на законовата делегация се предлага системата „Бонус-малус“ да отчита факторите, свързани с поведението на водачите при движение по пътищата (установени с влезли в сила актове за налагане на наказания на административни нарушения по Закона за движението по пътищата или престъпления по глава десета и глава единадесета, раздел втори от Наказателния кодекс, които имат отношение към настъпване на ПТП и причиняване на телесни увреждания и смърт на участници в движението).

Конкретните административни нарушения и престъпления са групирани  в седем категории в Приложение № 1 към проекта на наредба, съгласно тяхната тежест и за всяка категория е определен брой наказателни точки, които да се начисляват при влизане в сила на актовете за налагане на наказания.

Застраховка гражданска отговорност. За какво да внимавам

Други фактори (като напр. изплатени обезщетения, нарушения на други закони извън Закона за движението по пътищата) не се предвижда да се използват за целите на задължителното коригиране на застрахователната премия съгласно нормативно установената система „бонус-малус“.

Предлага се и собственикът, и водачът на моторното превозно средство да бъдат носители на клас „бонус-малус“.

Водачът - защото поведението му е основният фактор за причиняване на пътнотранспортни произшествия с произтичащите от тях вреди върху други граждани и имущество и основната цел на предлаганата система е да противодейства на рисковото поведение на водачите на превозни средства при движението им по пътищата.

За да може да се отчита „бонус-малус“ класът на водача се прави предложение за промени в законодателството, които да изискват вписването на всички водачи, които ще управляват определено моторно превозно средство (включително собствениците на моторното превозно средство, когато са правоспособни водачи и възнамеряват да го управляват), в застрахователната полица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
 
А собственикът – защото може да се разпорежда с превозното средство и да решава кой ще го управлява.
Разкодирай личните си финанси с Pariteni.bg. Каним те да участваш в конкурс за 50% стипендия, предоставена от Pariteni.bg, за работилница „Лични финанси: как да инвестираме по-добре“ на The Business Institutе. За целта трябва само да попълниш формуляр за кандидатстване до 22.11.2019.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg