Много хора не знаят какво да направят, ако са застраховали дома си и възникне застрахователно събитие.

Първо трябва да предприемете всички необходими мерки за ограничаване на щетите, ако това е възможно. Например, при наводнение от повреда на ВиК инсталация се опитайте да спрете водоподаването в имота, при пожар можете да положите усилия да го потушите или ограничите, докато пристигнат пожарникарите.

В случай, че се налага да направите разходи за ограничаване на щетите при събитие, застрахователят е длъжен да Ви обезщети за тях, ако сте действали с необходимата грижа (на добър стопанин),  дори усилията Ви да са останали напразни, съветват експертите от Комисията за финансов надзор.

В зависимост от събитието (пожар, наводнение, експлозия на съд под налягане, кражба, вандализъм и т.н.) уведомете незабавно съответните компетентни органи – противопожарна служба, РУ на МВР.

Как да изберем какво да застраховаме

Уведомете в срок своя застраховател. В общите условия на полицата Ви са указани сроковете, в които трябва да го направите. Обикновено, застрахователната компания се уведомява в рамките на 24 часа или първия работен ден от узнаването на събитието.

istock
istock

Запазете състоянието на увреденото имущество, не се опитвайте да го поправяте или възстановявате в предишния му вид, докато не бъде извършен оглед от застрахователя и ако се налага от съответния компетентен орган.

Застрахователният оглед се извършва от вещи лица. Съставя се опис на констатираните щети, въз основа на който се изчислява дължимото обезщетение. Добре е внимателно да се запознаете с направения опис.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg