На 30 май 2019 г. на тържествена церемония бяха връчени за 11-та поредна година годишните  награди в застрахователния сектор - „Застраховател на годината”, “Пенсионноосигурително дружество на годината”, “Застрахователен брокер на годината“ за 2017 г.

Организатори на събитието са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски” и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).

В присъствието на официални гости от най-високо ниво и представители на бизнеса, академичните среди и медиите бяха обявени резултатите от най-престижния конкурс в сферата на застраховането, застрахователното посредничество и пенсионното осигуряване.

Призът  “Застраховател на годината – Най-динамично развиващо се дружество“ получи ЗД “Съгласие” АД.  В категория „Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2018 г. победител е ЗАД "Алианц България Живот" АД.  В категория „Застраховател на годината - Общо застраховане“ за 2018 г.. отличието бе връчено на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД.

За изключителен принос за развитието на застрахователния пазар и общност и за високи професионални постижения председателят на АБЗ Светла Несторова бе удостоена с националния приз „За  цялостен принос в развитието на българското застраховане” на фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”. Г-жа Светла Несторова е главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Застрахователно дружество „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, член на Стратегическия комитет на Insurance Europe.

На тържествената церемония бяха отличени и най-добрите пенсионно-осигурителни дружества. В категория „Пенсионноосигурително дружество на годината 2018 за най-динамично развитие в дейността си” призът бе връчен на  ПОД  „Бъдеще“ АД. В категория „Пенсионноосигурително дружество на годината 2018” за дейността по Допълнително доброволно пенсионно осигуряване първото място бе присъдено на  ПОД  „Алианц България” АД. В категория „Пенсионноосигурително дружество на годината 2018” за дейността по Допълнително задължително пенсионно осигуряване  първото място спечели ПОД  „Доверие” АД.

За “Застрахователен брокер на годината – Най-динамично развиващо се дружество“ през 2018 г. бе обявен “Амарант България” ООД. Призът в категория „Застрахователeн брокер на годината – Животозастраховане” за 2018 г. получи "Ай Ен Джи Иншуранс Брокерс” ООД, а в категория „Застрахователен брокер на годината – Общо застраховане“ за 2018 г. - "Ес Ди Ай Груп" ООД.

Фондация „проф. д-р В. Гаврийски” връчи своя национален приз  „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване” на г-н Кирил Червенков изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПОД „ЦКБ-Сила“ АД. С национален приз на фондацията за „За принос в развитието на посредничеството в застраховането“ бе удостоен г-н Стефан Енчев, собственик и управител на „Брокер инс“ ООД.