Нов опит да се приемат промени в правилата при изплащане на обезщетенията по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в рамките на системата „Зелена карта“, предвиждат промени в Кодекса за застраховането. Те са внесени от Министерски съвет в Народното събрание.

Промените целят да се гарантира изпълнението на задълженията на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и неговите членове. В промените е записано, че бюрото заплаща при спазване условията и сроковете на вътрешните правила на Съвета на бюрата предявените към него гаранционни искания от други национални бюра във връзка със задължения на своите членове.

Със заплащането на всяко гаранционно искане бюрото встъпва в правата на националното бюро, получило гаранционно плащане, спрямо своя член и в седемдневен срок от плащането предявява писмено претенция към застрахователното дружество за размера на платеното. Застрахователят трябва да възстанови на бюрото в 15-дневен срок от предявяване на претенцията всяка платена сума заедно със законната лихва за забава.

Ако застрахователното дружество не възстанови сумата, бюрото предявява банковата гаранция в седемдневен срок от изтичане срока, пише в законопроекта.

Предишният опит за промени в Кодекса за застраховането срещнаха сериозен отпор от застрахователния бранш, който предупреди, че те ще доведат до рязко поскъпване на застраховка „Гражданска отговорност”.

Предлагат промени в изплащането на щети по „Зелена карта“

Проблемите се състоят в това, че отделни застрахователи в България оспорват основателността на исканията за възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави членки поради твърдени несъответствия в документалната обосновка на тези искания и възпрепятстват функцията на НББАЗ да гарантира извършването на плащанията в съответствие с изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата, пише в мотивите към законопроекта.

Затова според вносителите се предлага доразвиване на нормативната уредба в Кодекса за застраховането, като бъдат нормативно уредени допълнителни материалноправни основания за предприемане на действия със средствата на административното право при установяване на нарушения в процеса на уреждане на претенции в системата „Зелена карта“.

istock
istock

Предлага се създаване на материалноправно задължение за извършване на гаранционни плащания от страна на НББАЗ, съчетано с изрично задължение за предявяване на претенциите към застрахователя и за удовлетворяване на тези претенции за сметка на банковата гаранция, учредена и поддържана от застрахователя в полза на националното бюро. Предложеният механизъм на разплащания се основава на водещия принцип „първо плащаш, после оспорваш“, съгласно който функционира системата „Зелена карта“.

В мотивите е записано още, че функционирането на системата „Зелена карта“ в България и финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) е един от елементите на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към ERM II, който налага промени в нормативната уредба. Във връзка с присъединяването към ERM II и впоследствие към еврозоната е идентифицирана необходимост от засилване на регулаторната рамка с цел отстраняване занапред на установените проблеми при функционирането на системата „Зелена карта“ в България.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg