Да се променят правилата при изплащане на обезщетенията по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в рамките на системата „Зелена карта“, предвиждат промени в Кодекса за застраховането, качени за обществено обсъждане.

Целта е да се отстраняват установени слабости в процеса на обработка на претенции с международен елемент от отделни застрахователи. Проблемите се състоят в това, че отделни застрахователи в България оспорват основателността на исканията за възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави членки, поради твърдения за несъответствия в документалната обосновка на тези искания и възпрепятстват функцията на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) да гарантира извършването на плащанията в съответствие с изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата.

Затова се предлага да се създаде материалноправно задължение за безусловно извършване на гаранционни плащания от страна на НББАЗ, съчетано с изрично задължение за предявяване на регресните претенции към застрахователя, и изрично задължение за удовлетворяване на тези претенции за сметка на банковата гаранция, учредена и поддържана от застрахователя в полза на националното бюро.

По-скъпа “Гражданска отговорност” от Нова година

Предложеният автоматизиран механизъм на разплащания се основава на принципа „първо плащаш, после оспорваш“ и е свързан с изрично задължение за застрахователят, член на бюрото, да възстановява регресната претенция на бюрото, независимо от всяко оспорване по съдебен или извънсъдебен ред на съответното вземане, пише в мотивите към законопроекта.

istock
istock

Промените се налагат, тъй като функционирането на системата „Зелена карта“ в България и финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) са един от елементите на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите  ангажиментите на страната след присъединяването към чакалнята на еврозоната - ERM II, който изисква промени в нормативната уредба.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg