Инфлацията може да се отрази на разходите ви за застраховки (вашата премия), на покритието ви и на изплащаните обезщетения. Рискът от инфлация ще бъде налице през целия период на пенсиониране, обясняват експертите от Комисията за финансов надзор. Независимо от това колко дълго сте внасяли вноски, пенсионните ви спестявания може да не бъдат адаптирани към процента на инфлация. Инфлацията може да повлияе на финансовото ви положение и да намали покупателната ви способност сега и в дългосрочен план.

Затова те съветват да отделите време, за да прецените възможностите си, преди да вземете важни решения относно вашите застрахователни и частни пенсионни продукти (например: временно да спрете да внасяте вноски за пенсия или за вашия животозастрахователен продукт с редовна премия, да не подновите застрахователен продукт или да прекратите предсрочно вашия основаващ се на застраховане инвестиционен продукт ), защото тези решения могат да повлияят и на вашето финансово състояние сега и в бъдеще.

Важно е да се запознаете със застрахователните полици, които имате, и с това, което те покриват, преди да вземете решение за тях. Имайте предвид, че цената на застрахователния продукт не е непременно най-важният фактор.

Обмислете дали да потърсите помощ/съвет. Всъщност търсенето на съвет относно вашия застрахователен продукт може да ви помогне да вземете предвид настоящите и бъдещите си нужди и потенциалните последици от дадено решение (напр. наказателни такси за предсрочно прекратяване на инвестиция, липса на адекватно застрахователно покритие за дома/автомобила ви).

Как инфлацията би могла да се отрази на моя животозастрахователен продукт или на допълнителната ми пенсия?

Инфлацията може да означава, че вашите инвестиции са по-малко доходоносни за вас. Това може да доведе до намаляване на разполагаемия ви доход сега или в бъдеще в зависимост от възвръщаемостта на вашите инвестиции и на допълнителната ви пенсия. Например, когато напуснете работа или се пенсионирате, сумата, която сте спестили в пенсионния си фонд, независимо от това колко дълго сте внасяли вноски, може да не бъде адаптирана към процента на инфлация: следователно покупателната ви способност може да бъде намалена.

Как се отразява инфлацията на спестяванията ни

Ако решите да се откажете от застраховката си „Живот“ предсрочно или временно да спрете да плащате редовна премия или спестовен продукт поради неотложни финансови нужди, може да се наложи да платите наказателни такси и да имате по-малък доход или спестявания при пенсиониране или по-късно в живота.

Ако притежавам застрахователни продукти, различни от животозастраховане, например застраховка на жилище или автомобил, как инфлацията може да повлияе на тези продукти?
Инфлацията може да се отрази на застрахователните ви разходи (премиите), на покритието и на изплащането, което получавате при успешен иск.

Например, от година на година застрахователната ви премия може значително да се увеличава, най-вече поради повишаването на разходите за ремонт на автомобилите.

В някои случаи инфлацията може да окаже пряко влияние върху това дали обезщетението за евентуални щети, покрити от вашата полица, е достатъчно за вашите нужди. Да вземем за пример жилищното застраховане. След предявяване на иск изплатеното обезщетение по полицата ви може да не е достатъчно, за да покрие разходите за материали за ремонт или възстановяване на целия дом или на части от него.

istock
istock

В настоящата информационна справка не са обхванати държавните пенсии. Частното пенсионно осигуряване се отнася до трудови пенсии и лични пенсии, обясняват от КФН.

Три стъпки, които можете да предприемете, за да се справите с влиянието на инфлацията и повишаването на лихвените проценти върху вашите застрахователни продукти и частни пенсии

1. За всички видове застрахователни продукти и допълнителни пенсии, избягвайте да вземате прибързани решения

Внимавайте периодът на покачване на цените да не повлияе на решенията ви дали да сключите основни застрахователни продукти, например застраховка на дома. Понякога последиците от това могат да доведат до по-рискови резултати, отколкото предвиждате:

Затова не сравнявайте само цените, а и покритието. Намерете правилната полица за вашите нужди.

Имайте предвид, че преди да вземете важно решение относно вашите застрахователни продукти, бихте могли да потърсите съвет от вашия финансов консултант.

Допълнителните пенсии имат дългосрочен хоризонт. Имайте предвид, че спестяването на по-малко средства сега, за да имате висок настоящ разполагаем доход, означава по-малка пенсия в бъдеще, която може да не отговаря на нуждите ви като пенсионер.

2. За животозастрахователните продукти и допълнителните пенсии, възприемете дългосрочна перспектива

Не бива да оценявате единствено краткосрочното въздействие на високата инфлация, но трябва да имате предвид, че в дългосрочен план ситуацията ще се промени

Важно е да се има предвид, че животозастрахователна полица, която е основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, обикновено се купува с перспектива за инвестиране за средносрочен до дългосрочен период.

ƒ Не вземайте прибързани решения само въз основа на текущия процент на инфлация.

ƒ Стойността на някои инвестиции може да варира с течение на времето поради честите промени на финансовите пазари.

ƒ Имайте предвид, че днешната стойност не е утрешната стойност.

istock
istock

Ако се обърнете към финансов консултант за съвет, имайте предвид следното:

ƒ Законът изисква от финансовия съветник винаги да действа честно, справедливо и професионално, като се води от най-добрия за вас интерес. ƒ Финансовият консултант трябва да ви помогне да направите информиран избор, когато купувате застрахователна полица „Живот“ или инвестирате повече пари в съществуваща полица.

ƒ Ако вече наближавате пенсионна възраст и обмисляте да подпишете пенсионен договор за пожизнена пенсия (пожизнен анюитет), можете също така да помислите за свързан с инфлацията анюитет, който ще защитава вашия анюитет от инфлация. Този продукт ще започне с много по-нисък процент, но това ще ви помогне да избегнете всякакъв риск от инфлация в бъдеще.

ƒ Ако ви съветват да инвестирате в различни видове активи, за да получите по-висока възвръщаемост и да компенсирате високата инфлация, попитайте финансовия консултант за вида на таксите, които трябва да платите, както и за рисковете.

3. Адаптиране на покритието за продукти, различни от животозастраховане

Ако трябва да спестите пари, вместо да решите да не подновите съществуваща полица, можете да обмислите следните варианти:

ƒ Изберете само най-необходимото покритие.

ƒ Увеличете процента на самоучастието по полицата (това е сумата, която сте се съгласили да платите за общата стойност на всеки иск).

ƒ Проверете дали вече сте застраховани за един и същ риск в рамките на различни полици (включително кредитни карти).

Проучете пазара и сравнете цените на различните доставчици на застраховки, но внимавайте да не вземете решение само въз основа на цената; проверете какви видове покритие се предлагат

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg