Когато лихвените проценти се повишават, лихвените разходи за средствата, които заемате, са по-високи: може да плащате по-високи лихвени проценти по нови кредити и евентуално да можете да получите по-малко средства от преди. Въздействието върху съществуващите ви кредити може да варира и в зависимост от това дали имате кредит с фиксирана или променлива лихва, посочват експертите от Комисията за финансов надзор. Може да очаквате спестяванията ви да се увеличат поради лихвените плащания, извършени от вашата банка по спестовните ви сметки. С тези спестявания обаче ще можете да купувате повече, отколкото преди, само ако реалният лихвен процент е положителен.

Какво е влиянието на инфлацията върху моите настоящи и бъдещи финансови инвестиции?

Трябва да вземете предвид инфлацията в инвестиционната си стратегия. Инфлацията намалява реалната възвръщаемост на финансовите инвестиции и подкопава вашата покупателна способност. С други думи, вашите инвестиции може да струват по-малко, когато трябва да ги използвате. Инфлацията може да засегне различни видове финансови инструменти по различен начин. Високата инфлация и повишаващите се лихвени проценти ще направят вашите кредити с променлив лихвен процент по-скъпи.

Въздействието на високата инфлация и нарастващите лихвени проценти върху кредитите с разсрочено плащане, например ипотеки, кредити за автомобили и кредити за частни лица, може да варира в зависимост от вида на лихвения процент: фиксиран или променлив лихвен процент.

Ако имате кредит с фиксиран лихвен процент, това означава, че сте се споразумели с вашата банка за стабилен лихвен процент за определен период от време. Когато лихвените проценти се повишат на пазара, лихвеният процент по вашия кредит ще остане непроменен, а вноските ви няма да се увеличат.

Ако имате кредит с променлив лихвен процент, лихвеният процент по кредита ви ще се повишава или понижава в съответствие с лихвените проценти на пазара. Когато инфлацията е висока, лихвените проценти на банките могат да се повишат. В резултат на това лихвеният процент по вашия кредит също ще се увеличи и ще плащате по-високи вноски.

Какво означават инфлацията и нарастващите лихвени проценти за спестяванията ми?

Инфлацията може да се отрази добре на вашите спестявания, но обърнете внимание на реалния лихвен процент. Ако спестявате пари под формата на пари в брой, те нито ще се увеличават, нито ще намаляват. Но във времена на висока инфлация покупателната ви способност ще намалее. Това означава, че с парите си няма да можете да купувате толкова много, колкото преди, тъй като стоките стават все по-скъпи. За разлика от това, ако спестявате пари в спестовна сметка, по принцип можете да очаквате спестяванията ви да нараснат, тъй като трябва да получавате по-високи лихвени плащания от вашата банка по спестовната ви сметка.

istock
istock

Ползите от всяко увеличение на лихвения процент в контекста на висока инфлация обаче не означават непременно, че платените от вашата банка лихви върху спестявания ви ще бъдат високи. Имайте предвид, че размерът на обезщетението често е по-нисък от процента на инфлация, така че реалният лихвен процент не винаги може да бъде положителен.

Ако искате да купите нещо голямо, например автомобил, то ще ви струва повече, тъй като цените на автомобилите ще бъдат по-високи.

Ако имате нужда от кредит, за да финансирате автомобила си, ще трябва да вземете по-голям кредит и да заплатите повече лихви по него.
Възможно е също така да срещнете повече трудности при получаването на кредит от банка и при изплащането му.

Инфлацията увеличава разходите за издръжка на живота. Затова е добра идея да проверите дали е необходимо да оптимизирате своите разходи. Направете това, преди да вземете каквито и да е било финансови решения. Това ще ви помогне да разберете и планирате по-добре финансите си и да използвате ефективно доходите си. Ето няколко съвета за изготвяне на опростен бюджет:

ƒНаправете списък с всички ваши месечни/годишни приходи и разходи и проверете банковите си извлечения и извлеченията от дебитните/кредитните си карти от последните месеци. Много уебсайтове и приложения предлагат инструменти за бюджетиране, които могат да ви помогнат да създадете бюджет.

Разгледайте, например онлайн калкулатор, наличен във вашата държава. Можете също така да попитате вашата банка или финансов консултант дали те могат да ви помогнат.

ƒ Не забравяйте да включите непредвидени разходи (напр. ако се наложи да ремонтирате колата си) и да си осигурите финансов резерв за непредвидени разходи. (напр. за подмяна на повреден домакински уред).

2. Приоритизирайте разходите си и планирайте своя бюджет

Когато знаете всички свои приходи и разходи, можете да разберете какъв е вашият баланс и да прецените дали можете да платите всичките си разходи и дали ви остава достатъчно за спестявания. Когато планирате бюджета си, първо трябва да определите финансовите си приоритети: ипотека/наем, газ/електричество, храна, сметки и др. След това проверете как можете да платите останалите разходи (напр. като използвате по-достъпни алтернативи) и как можете да ги намалите, ако е необходимо и възможно. Винаги първо определяйте бюджета за приоритетите си и след това планирайте изразходването на останалата част от своите приходи.

istock
istock

Ако е възможно, използвайте автоматични плащания за фиксирани разходи. Винаги се стремете да харчите по-малко, отколкото печелите.

3. Обърнете внимание на различните такси

За много финансови продукти, например кредитни карти, банкови сметки и продукти за застраховки ,,Живот“, се събират такси. Не можете да избегнете някои от тях, но проверете дали има такси, които могат да се намалят или избегнат. Например, винаги питайте вашата банка за различните възможни такси и за точните такси, които се начисляват по вашата банкова сметка.

Икономист: Лихвите тепърва ще растат

По същия начин, ако имате някакви финансови инвестиции, например инвестиционни фондове (напр. предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)), винаги сравнявайте разходите, за да видите дали съществуват по-евтини алтернативи.

4. Потърсете съвет, за да адаптирате финансовия си план

Може би се чудите как да управлявате финансите си в условията на висока инфлация. Бихте могли да обмислите да се свържете с финансов консултант, притежаващ разрешение. Това може да ви помогне да вземате по-информирани решения. Например, за да прецените дали е необходимо да актуализирате профила си и да преоцените целесъобразността на своите инвестиции; или в случай, че искате да прекратите застраховката си „Живот“ по-рано, за да сте сигурни, че не плащате прекомерни наказателни такси. Ако срещате затруднения с изплащането на кредита си, свържете се във възможно най-кратък срок с банката или кредитора ви, за да намерите решение и евентуално да се възползвате от консултация във връзка с дълга. Това може да ви спести плащане на неустойки за просрочени задължения и да избегнете просрочия и реализиране на обезпечението. Това би могло също така да гарантира, че няма да се сблъскате с ограничения, ако желаете да изтеглите нов кредит.

istock
istock

5. Имайте предвид, че лихвените проценти на централните банки може да окажат въздействие върху вас

Централните банки често повишават лихвените проценти, за да противодействат на високата инфлация. Ако имате кредит с променлив лихвен процент, това ще доведе до увеличаване на лихвените плащания, които трябва да извършите. Следете съобщенията на централните банки. Така ще се подготвите за евентуални промени в погасяването на заема ви.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg