През август миналата година завърши прелицензирането на здравноосигурителните дружества в застрахователни компании. С промяната трябваше да се гарантират единни условия за развитие на дейността по допълнителното здравно осигуряване и застраховане. Както и да се увеличи капиталът на компаниите, за да се гарантира по-голяма сигурност и по-добра услуга на клиентите им. 

Половин година след преобразуването на дружествата за доброволно здравно осигуряване в застрахователи броят на играчите леко набъбна. Това увеличи конкуренцията между тях и данъчната тежест, която държавата им определи. Крайният резултат за клиентите обаче е почти незабележим - по-ниски премии срещу по-трудно покриване на разходите при нужда. 

Със сигурност този пазар ще се промени още, ако властта удържи на обещанието си да демонополизира Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Засега обаче реализацията на тези намерения е под въпрос. 

Основното изискване към компаниите за прелицензирането им беше увеличаването на капитала от 2 млн. на 4,6 млн. лв. От 19 дружества за доброволно здравно осигуряване почти всички се преобразуваха в самостоятелни застрахователи. 

В други се вляха или се закриха няколко. "Юнайтед здравно осигуряване" стана част от "Евроинс - Здравно осигуряване", а и "Съгласие здраве" заедно със здравноосигурителен фонд "Хипократ" учредиха "Здравноосигурителен фонд Съгласие". Здравноосигурително дружество - "ДОМ Здраве", на бившия здравен министър от кабинета на Иван Костов - Илко Семерджиев, закри дейността си. 

Освен увеличаването на капитала дружествата трябваше да изберат и каква дейност ще развиват. Повечето избраха Общото застраховане и не пожелаха да вземат лиценз за друго освен "Заболяване". Така в този сектор днес оперират 17 компании, които генерират основната част от премийния приход за здравни застраховки - 33,4 млн. лв.

Според последните данни на Комисията за финансов надзор от ноември те са и основните платци на здравни услуги - от тези 33 млн. лв. са дали за клиентите си 22,6 млн. лв. 

По финансови резултати се открояват няколко: фонд "Доверие" с 6 млн. лв. премиен приход, чийто основен акционер е Обединен холдинг "Доверие" на Огнян Донев, ЗОК "България Здраве" с 5,6 млн. лв. на Петя Славова, "Дал Бог Живот и Здраве" с 3,3 млн лв. на Тихомир Каменов, "Медико 21" с 2,5 млн. лв. отново на "Доверие", ОЗОК "Здравно застраховане" с 1,5 млн., в което основни акционери са "Ел Ем Импекс", "ТЕЦ Марица-изток 3" и "Общинска банка", затова се води, че зад него седи Христо Ковачки. Както и някои чужди инвеститори като "Евроинс Здравно осигуряване" с 4,2 млн. лв., Евроинс Иншурънс Груп, част от "Еврохолд България", "Токуда" с 2,1 млн. лв., "Фи Хелт" с 1,5 млн. на ПИБ, "Дженерали" с 4,6 млн. лв. премиен приход. В тази група се нареждат и още няколко компании - "Виктория", "Съгласие" на ТИМ, както и "Здравноосигурителен институт", който е на "Лев инс" и Алексей Петров.

10 са дружествата, които избраха да оперират в частта "Живот". Там са фондовете на "Булстрад" и ДЗИ. Общият премиен приход на тези компании за 2013 г. е малко над 10 млн. лв., разходите им за плащания на клиентите обаче са едва 1,8 млн. лв.

Тези данни показват безапелационно и каква е тежестта на този тип дейност за съответните компании. Здравните застраховки заемат нищожна част от техните пакети. Освен това те са така направени, че много рядко да се налагат плащания за клиентите, коментирaт експертите в бранша.

С уеднаквяването на вида на компаниите на пазара се увеличи конкуренцията между тях. За да намерят място в извоюваните позиции на бившите осигурителни фондове, новите играчи, зад които седят и големи застрахователни компании, намаляват размера на премиите. Този дъмпинг обаче може да изиграе скоро лоша шега на целия пазар, категорични са специалистите.

Друго негативно явление е данъкът от 2%, с който държавата натовари всички здравни премии. Тези две обстоятелства карат компаниите все по-стриктно да гледат дали трябва да плащат наистина медицински услуги на клиентите си, от което губещи са хората.

С преобразуването на дружествата не се промени профилът на клиентите им. Отново основните застраховани са големите корпорации. Частни лица почти няма. Причината е, че ниските доходи на българите и малкият брой на потенциалните клиенти прави тази услуга неатрактивна. За сметка на това обаче започна пренареждане на корпоративните клиенти.

Дружествата, зад които стои общ акционер, се преливат в съответните застрахователни фондове. Сред другите нови тенденции е все по-мощното навлизане и на брокерите на този пазар. Сред най-големите играчи там са АОН, Марш и Маринс.