Застрахователните компании на българския пазар ще продължат да изпитват трудности и през 2010 г. Около това мнение се обединиха мениджъри на дружества от сектора, които в. Пари потърси за оценка на пазара. Изминалата 2009 г. също беше определена като тежка от шефовете на компаниите.

Причини
Финансовата и икономическата криза оказаха влияние на премиите в застраховането и към края на октомври секторът отчете 3.75% спад на премийния приход. Продадените полици в общото застраховане се свиха с 0.8%, като според мнението на мениджъри на компаниите спад в общото застраховане не е имало от доста години.

По-ниският премиен приход се дължи на спада в продажбата на нови автомобили и понижението на покупките на лизинг, коментира Емил Атанасов, зам.-председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор. Според него друг фактор е несигурността за бъдещите доходи на домакинствата, което влияе върху склонността на хората за спестяване чрез закупуване и поддържане на животозастраховки. Именно животозастраховането пострада далеч по-силно, тъй като спадът в премиите в сектора към края на октомври 2009 г. достигна 19.4%.

Застраховането като представител на финансовия сектор пострада, защото е зависим от реалната икономика, и затова ги нямаше тези ръстове, на които бяхме свикнали в предходни години, каза Стоян Проданов, изпълнителен директор на Бул Инс.

Според главния изпълнителен директор на Булстрад Румен Янчев 2009 г. беше трудна за пазара, защото той работеше на едно бутало - застраховката Гражданска отговорност. Всичко останало беше в застой, твърди Янчев. Председателят на УС на Асоциацията на българските застрахователи Орлин Пенев определи 2009 г. като нормална за пазара, не много тежка или много лека.

Като цяло застрахователите успяха да устоят на финансовата криза и в момента разполагат с достатъчно средства, които да осигурят тяхната  платежоспособност, твърди Емил Атанасов.

Очаквания
Мениджърите категорично се обединиха около мнението, че 2010 г. ще е по-тежка за застраховането. 2010 г. ще е по-трудна за сектора от 2009 г., защото се разчита само на една полица, твърди Румен Янчев. Още по-песимистична беше прогнозата на Орлин Пенев, според когото 2010 ще е годината на оцеляването на застрахователните компании в България.

Тази година няма да е много по-различна от 2009 г. като икономическа среда и конюнктура, но очаквам трендът в сектора да се обърне около средата на 2010 г., каза Стоян Проданов. По думите му тази година ще е по-трудна, но по-добра от миналата, защото обстановката във финансовия сектор ще се подобрява.

Най-търсените продукти и през 2010 г. ще бъдат отново автомобилните застраховки, твърдят шефовете на компаниите. И през тази година българинът ще продължи да застрахова предимно колата и имуществото си, затова общото застраховане ще остане значително по-силно, коментира Емил Атанасов.

Според Орлин Пенев тенденцията да се търсят най-много полиците Каско и Гражданска отговорност ще се запази и през 2010 г.

Миналата година не беше подходяща за експанзия на нови продукти, а по-скоро за консолидация на полици, в които компаниите са най-силни, твърди Стоян Проданов. По думите му през 2010 г. ще се върне стимулът за лансиране на нови продукти.

Ако се погледне статистиката, се вижда, че само при ГО има ръст и вероятно тази полица ще остане и най-търсена през тази година, каза Румен Янчев. По думите му възстановяване на застрахователния пазар може да се очаква едва след няколко години.