Жалбите от потребители на застрахователни и други небанкови финансови услуги растат. Досега в Комисията за финансов надзор (КФН) са постъпили 1500 оплаквания и сигнали, докато през последните две години са били по около 1300.

Това съобщи вчера Владимир Савов - новоназначеният член в Управителния съвет на КФН, който специално ще отговаря за жалбите и ще анализира какви мерки трябва да се предприемат.

90% от сигналите идват от потребители, които са недоволни от полученото обезщетение по автомобилната си застраховка, в това число и Гражданска отговорност, заяви Савов. Много малка част били оплакванията по застраховки "Живот" и "Болест", а напоследък зачестили и жалби, включително и от чужбина, от недобросъвестни инвестиционни посредници. Масово проблемите идвали от т.нар. дребен шрифт в договорите, които потърпевшите са подписали, без да огледат условията.

"Затова внимавайте какво подписвате", посъветва Владимир Савов. Той разясни, че КФН няма право да взима отношение за размера на обезщетенията, а може единствено да следи дали поднадзорните компании - застрахователи, брокери, пенсионни фондове, инвестиционни посредници, спазват законите и вътрешните правила, одобрени от регулатора.

"Ако има нарушения на тези правила, КФН налага санкции, макар това да не помага на конкретната жалба. Когато има спор за обезщетението, ние нямаме друг избор, освен да насочим жалбоподателя към помирителната комисия в Комисията за защита на потребителите или към съда", добави той.

Ръстът на оплакванията може да се обясни и с развитието на пазара на застрахователни услуги, но с броя на жалбите КФН оправда нуждата от по-засилен контрол с повече на брой и по-добре платени експерти.

Ръководството на комисията даде вчера първата си пресконференция в обновения си състав след приетите от парламента законови поправки, които драстично завишават таксите, които бизнесът ще плаща, за да бъде надзираван.

Догодина КФН ще засили надзора върху застрахователните брокери и разпространението на застрахователните продукти, обяви зам.-председателят Ралица Агайн, която ще продължи да отговаря за застрахователния надзор.

Комисията ще назначи още експерти, като се надява с повишени заплати от догодина да привлече качествени специалисти. В момента в сектора има около 400 застрахователни брокери и почти 20 000 застрахователни агенти и за всички тях отговарят само няколко души в комисията, посочи Агайн.

Трайно се е повишил обхватът на застрахованите с Гражданска отговорност автомобили - покритието вече е 98% след промените в края на м.г. в Кодекса по застраховане и мерките на МВР по дерегистрацията на моторните превозни средства без Гражданска отговорност. Това е накарало много собственици да сключат полици и сега броят на застрахованите автомобили е рекордно висок - над 3 милиона.

От 12 ноември действа и електронният обмен на данни между МВР и застрахователите. Това давало възможност попълването на полиците да не става ръчно от клиента, а данните за него да постъпват в реално време от регистъра на МВР.

Пeрспектива

В средата на декември ще бъде представен подробен доклад за въвеждането на системата "бонус-малус" с всички изчисления с колко да бъдат завишени цените за недобросъвестните шофьори и как да бъдат стимулирани тези без нарушения.

"След това КФН има готовност да изготви съответната наредба. Надяваме се "бонус-малус" да влезе в сила до края на март, след провеждане на обществено обсъждане, заяви председателят на КФН Карина Караиванова.

Според нея новите по-високи такси, с които поднадзорните компании вече ще издържат комисията, няма да се отразят на цените на застраховките.