Всяко лице с временна закрила у нас има всички права, като здравноосигурено лице при получаване на медицинска/дентална помощ и лекарства по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Срокът, за който българската държавата ще го осигурява здравно, ако изяви желание, е:

- Ако е на възраст от 18 до 60 години - 3 месеца;

- Ако е на възраст до 18 години и над 60 години - за срока на пребиваване в България.

Над 5600 украинци с временна закрила работят на трудов договор в България

Има правото, като здравноосигурено лице, „свободно да избере общопрактикуващ лекар (ОПЛ) в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ, сключил договор с НЗОК, на територията на цялата страна.

Ако не е доволно от общопрактикуващия си лекар, може да избере друг личен лекар всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

istock
istock

В случаите, когато е констатирана трайна невъзможност на избрания от лицето общопрактикуващ лекар да оказва първична извънболнична помощ или лечебното заведение, в което той работи, няма сключен договор с РЗОК, както и при промяна на настоящия му адрес има право на нов постоянен избор, извън посочените срокове, т.е., по всяко време на годината.

Общопрактикуващият (личният) лекар е длъжен да му окаже медицинска помощ от датата на избора, като го включи в пациентската си листа от тази дата.

Може да се регистрира и онлайн при ОПЛ чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, при условие че има електронен подпис, с който да подпише регистрационната форма за избор на личен лекар.

Осигуряват по 356 лв. за 3 месеца за разходи и наеми на работещи украинци у нас

Формулярите за избор на общопрактикуващ лекар могат да се изтеглят от сайта на НЗОК - меню „За гражданите“ - линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“.

istock
istock

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да се направи на сайта на НЗОК - меню „Информация за договорени дейности“ - линк „Търсене на договорни партньори и дейности“ - подлинк „Общопрактикуващи лекари“.

Общопрактикуващият лекар няма право да откаже да включи лицето в регистъра си, ако е предоставило регистрационна форма за постоянен избор.

Ако се затруднява да избера общопрактикуващ лекар, може да се обърне към районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Общопрактикуващият лекар може да назначава необходимите специализирани медико-диагностични изследвания.

Високоспециализирани медико-диагностични > изследвания (ВСМДИ) се назначават от лекари специалисти.

Имунизациите и ремунизациите на децата се извършват само от общопрактикуващия лекар, съобразно Имунизационния календар на Република България.

Лекарствени продукти, които ОПЛ може да предписва:

- При осъществен временен избор предписанията се извършват от избрания общопрактикуващ лекар.

- Ако случаят е спешен, пациентите следва да се обърнат към структурите на спешна помощ: спешен кабинет в лечебно заведение или към Бърза помощ на тел:112.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg