От днес Националният осигурителен институт започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2024 г.

Подписани са договорите с 21 юридически лица за общо 50 заведения,
изпълнители на програмата.

Програмата за един човек е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частичната помощ за храна от 9, 00 лв. на ден се поема от държавното обществено осигуряване. 

Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Проверяваме си пенсията през нова услуга на НОИ

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

istock
istock


Право на паричната помощ имат и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Подробна информация за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, е публикувана в рубриката „Физически лица“/„Обезщетения и помощи по българското законодателство“/„Парични помощи за профилактика и рехабилитация“ на интернет страницата на НОИ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase