От 1 май 2022 г. предписването на лекарствени продукти, което се извършва на рецептурна бланка с бял цвят, да се извършва само в електронна форма, съобразно функционалностите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Или хартиените рецепти да спрат да се използват, предвиждат промени в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, качени за обществено обсъждане.

От 1 юни миналата година лекарствата по лекарско предписание, които се поемат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), задължително се изписват с електронна рецепта, но за другите това не е задължително.

Целта на промените е да се оптимизира процесът по предписване на лекарствени продукти чрез въвеждане на електронна форма на предписване, обясняват от здравното министерство.
 
На следващо място с цел улесняване дейността на работещите в лечебните заведения за болнична помощ да се предвиди възможност за генерирането на електронни документи, които не попадат в обхвата на НЗИС.

Как ще става електронният преглед при личен лекар

Друга промяна предвижда възможността при приемане на лекарствен лист в електронна форма магистър-фармацевтът от болничната аптека да създава чрез специализиран софтуер втори електронен екземпляр на подписан лекарствен лист под същия номер с добавена в края на номера буква „А“, който не съдържа подпис на лекуващ лекар и началник на отделение.
 

istock
istock

На следващо място се предвижда при техническа възможност журналът по чл. 50, ал. 4 от наредбата да се съставя в електронна форма.
Очакваните резултати от предложените промени са свързани със създаване на условия за електронен обмен на документи, като по този начин ще се облекчи работата на лицата ангажирани с процеса по предписване и отпускането на лекарствени продукти.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg