Пропуск в закона оставя без лечение деца, след като навършат 18 години.

За това предупреждава управителят на НЗОК д-р Дечо Дечев в писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Пропускът пречи на здравния фонд за плаща диетични храни за специални медицински цели за пациенти над 18 години.

След поемането на функциите на закрития Фонд за лечение на деца НЗОК се е сблъскала с казуси на деца, за чието лечение не може да продължи да плаща след навършването им на пълнолетие.

“Към настоящия момент НЗОК заплаща за деца лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

След като лицата навършат 18- годишна възраст, няма предвидена правна възможност за заплащане на лечението от страна на НЗОК.

За лица над 18 години не се заплаща за закупуване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели“, посочва в писмото си Дечев.

istock
istock

Изключение е направено само по отношение на децата с онкологични и онкохематологични заболявания.

Съгласно чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето (ЗЗ), изречение второ: "Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението." Тази разпоредба е в сила от 17.12.2019 г.

Хронично болни може да плащат за повечето лекарства

За редица други заболявания обаче при навършване на 18 - годишна възраст от пациента, лечението се преустановява и липсва алтернатива за заплащането им с публични средства.

Дечев посочва, че в момента липсва правна уредба и моли министъра “да бъдат предприети необходимите действия по компетентност“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg