Да се забрани продажбата на лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание“ без рецепта, предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, качени за обществено обсъждане. В него е записано още, че търговците на дребно – аптеките, трябва да предоставят лекарствени продукти само на населението и то единствено при представена рецепта.

Задължението няма да важи за случаите, в които чрез болничните аптеки лечебните заведения прилагат терапия на настанените за лечение в тях пациенти. При нарушения на тези разпоредби се предвиждат глоба от 5 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 15 000 до 20 000 лв.

Целта на промените е да бъдат преодолени в бъдеще случаите на липса или недостиг в аптечната мрежа на жизненоважни за населението лекарствени продукти.

Затова в законопроекта се предвижда при установен недостиг на конкретен лекарствен продукт да се прилага съкратена административна процедура по издаване на разрешението за извършване на паралелен внос. В момента такава процедура съществува само в случаите на обявено извънредно положение и обявена извънредна епидемична обстановка.

В случаите на ускорена процедура, разрешение за употреба на лекарствен продукт от паралелен внос, който е в недостиг, ще се издава в 14-дневен срок от постъпване на необходимата документация в ИАЛ. От гледна точка на ценообразуването на такъв продукт, то се предвижда Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да издава решение за утвърждаване/регистриране на цена на лекарствени продукти, за които е получено разрешение за паралелен внос, в срок до 14 дни.

Лекарства изчезват от аптеките

Предвижда се в списъка за забрана на износа на лекарствени продукти да се включват и такива,  за които е подадено уведомление за планирано временно или постоянно преустановяване на продажбите, както и лекарствените продукти, включени в списъка за специфичен недостиг, публикуван на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата, които са включени в Позитивния лекарствен списък.

istock
istock

Притежателят на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти пък ще е длъжен да предоставя на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) чрез информационната система СЕСПА информация за физическите и юридическите лица, от които са получени лекарствените продукти доставени от тях на търговците на дребно с лекарствени продукти.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg