Бюджетът на НЗОК за догодина е балансиран, според управляващите, и "разпарчатосан" - според левицата.

Депутатите гласуваха окончателно 5 341 312,9 хил. лв. общо да е бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. по приходи и трансфери.

ДПС не подкрепя бюджета на касата за догодина, освен парите за мотивиране на медицинския персонал, обяви Нигяр Джафер.
Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021 г. остава осем на сто.

Кога пускат електронното направление за PCR

За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се осигуряват средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови месечни възнаграждения на медицинския персонал както следва: на лекари - в размер на 600 лв.; на специалисти от професионално направление "здравни грижи" - 360 лв.; на санитари - 120 лв.

istock
istock

Допълнителни трудови възнаграждения не се изплащат на лекари, чиято брутна работна заплата надвишава 5000 лв. месечно.

Прави грозно впечатление, че не се споменава лаборантският състав, коментира Георги Михайлов от БСП. Как ще се реши този въпрос, попита той.

Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на НЗОК за 2021 г. по реда на Закона за държавния бюджет за разходи за дейности, свързани с COVID-19.

Лекарите ще издават рецепти по телефона

При обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по Закона за здравето или при извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди на регионалните здравни инспекции въвеждането на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната област за определен период от време.

Временните мерки и дейности се въвеждат със заповед на директора на съответната РЗИ и може да включват определяне на едно или повече лечебни заведения в съответната област, които да извършват диагностични и/или лечебни дейности само на лица, болни от заразна болест от Закона за здравето, независимо от медицинските дейности, които лечебното заведение осъществява съгласно разрешението/регистрацията му за лечебна дейност. Може да бъде променян и броят легла в лечебните заведения за болнична помощ.

istock
istock

Мнозинството одобри трансферите от Министерството на здравеопазването да са на стойност от 83 400,0 хил.лв. От тях за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им 6 576,0 хил.лв.; за медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, 38 000,0 хил.лв.

Заложените текущи разходи на НЗОК са 5 186 300,5 хил.лв., за персонал 56 051,1 хил.лв; издръжка на административните дейности 20 640,0 хил.лв.

Как да се запишем за бърз антигенен тест


За здравноосигурителни плащания за дентална помощ - 197 386,0 хил.лв.; за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 100 901,0 хил.лв; за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 1 332 000,0 хил.лв.

Депутатите приеха преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи да може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания.

Неусвоените средства до 30 септември 2021 г. за здравноосигурителни плащания за медицински и за дентални дейности да може да се използват за плащания само за медицинските и денталните дейности и медицинските изделия списъка по групи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg