Да се промени методиката в изчисляването на размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище. Това искане на Националната асоциация на зърнопроизводителите се подкрепя от Българската аграрна камара, съобщиха от БАК.

Според камарата създаването на такъв механизъм ще спомогне за прозрачността в управлението на обществените ресурси и подобряването на конкурентоспособността на земеделското производство.

От БАК подкрепят и промените  в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), внесени от депутата Десислава Танева и група народни.

Предложението да бъдат отдавани под наем и аренда имотите от държавния поземлен фонд на стопани от секторите на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството ще създаде условия за подкрепа към местните производители на плодове, зеленчуци, месо и мляко, както и на биологични продукти, смятат от камарата.

Средният размер на рентите у нас е сред най-високите в Европа

Според тях измененията за разпределението на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд на животновъдите, включително и тези, които отглеждат животни по биологичен начин, ще позволят да бъде обезпечен необходимият ресурс за изхранване на животните с фокус върху местните животновъди.

istock
istock

Двете групи промени показват волята на законодателя чрез държавния поземлен фонд да се провежда държавна политика в подкрепа на устойчивото развитие на българското земеделско производство. Предложената промяна относно сключването на споразуменията за създаване на масиви за ползване на земеделски земи ще помогне да се преодолее неетичната манипулация на миноритарни ползватели и да се запазят правата на уязвимите ползватели.

Промяната ще възпре умишленото блокиране на споразумяване и ще улесни процеса на приемане на решения, като същевременно се гарантира, че мнозинството от участниците са съгласни с условията на споразумението, допълват от БАК.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase