Не всички фермери притежават земята, която обработват, като много избират да я наемат. В страните от ЕС годишните наемни цени на един хектар (ха) земеделска земя варират значително между държавите и регионите. Наемането на един хектар обработваема земя и/или постоянни пасища варира от ниските 62 евро в Словакия до средно 836 евро в Холандия, показват данни на Евростат.

В България средната цена, за която може да се наеме обработваема земя, варира от 146 евро в Югозападния регион до 415 евро в Североизточния, където е Добруджа. В Северния централен регион средната цена през 2021 г. е била 326 евро, а в Югозападна и Източна централна България – 162 евро. Средно в страната ни наемът на хектар земя е 278 евро, като за година тя се е повишила с 45 евро на хектар. За девет години пък наемът на земеделска земя у нас е  поскъпнал с двойно. В Австрия и Люксембург цените са подобни на тези  у нас.

Двойно повече излиза да наемете земя в Дания например – средно 547 евро на хектар, в Чехия обаче средната цена е едва 135 евро на хектар.

Сред регионите на ЕС наемането на един хектар земеделска земя е било най-скъпо през 2021 г. в холандския регион Флеволанд (1 721 евро на хектар), следван от Канарските острови в Испания (1 119 евро на хектар) и Атики в Гърция (927 евро на ха). С данни от 2020 г. Венеция Джулия в Италия (1 714 евро на хектар) би била сред регионите с най-високи цени на наемите.

За разлика от това, наемните цени са най-ниски в две области на Швеция – по 25 евро на хектар, следвани от Източна Словакия – 42 евро.

Как се определя каква рента ще получите от земята си

Постоянните пасища са основните в тези региони. Сред държавите от ЕС, които са отчели конкретни наемни цени за обработваема земя и за постоянни пасища, наемането на постоянни пасища винаги е било по-евтино от наемането на обработваема земя. Наемът за един хектар постоянни пасища през 2021 г. варира от ниските 39 евро средно в Словакия до 337 евро средно в Ирландия, в сравнение с наемните цени за обработваема земя, които варират между 79 и 466 евро в същите две страни.

istock
istock

У нас минималният срок на договора за аренда е пет стопански години. Те, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се сключват писмено с нотариално заверяване на подписите на страните. След това договорът се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие. При смърт на собственика на земята, ако е уговорено в договора, наследниците, съответно правоприемниците на арендатора го заместват като страна в договора. Те са длъжни да уведомят незабавно арендодателя за настъпилото заместване и да му посочат определения техен пълномощник.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg