Има опасност да се възобновят масовите злоупотреби с фалшиви договори за отдаване под наем и аренда на земеделска земя. За това предупреждават от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), която излиза с официално становище относно предлаганите промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

От асоциацията припомнят, че разпоредбите на чл.36б, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ бяха въведени през 2018 г., за да се противодейства на масовата практика по регистрация на фалшиви договори за ползване на земеделски земи през 2017 г. с цел получаване на субсидии.

Тогава в обхвата на измамната схемата попаднаха основно така наречените „бели петна“, за които собствениците им не са подали декларации за начина на трайно ползване и формата на стопанисване в срок до 31 юли и не са сключили договори за отдаването им за ползване.

Сега, с предложената промяна в закона, фактически се обезсилва въведената през 2018 г. система от правни и институционални гаранции, като се отменя контролът, осъществяван от специализираните областни и общински структури към Министерството на земеделието.

Слагат край на поземлената реституция

Според собствениците на земеделски земи промените ще застрашат правата на собствениците и дребните ползватели на земеделска земя и ще създаде риск от корупционни практики, като се премахнат обективни и сега работещи критерии (наличие на вписване и поредност при вписване на договори за наем/аренда).

istock
istock

На тяхно място не се предвижда друг механизъм за решаване на конфликт между предявени правни основания, обясняват от асоциацията.
Те предупреждават, че всичко това ще създаде допълнителен хаос в поземлените отношения и ще затрудни възможността за комасирано ползване на земеделските земи и  ще насърчи злоупотреби спрямо право на собственост и фиктивни облигационни отношения с цел получаване на европейски субсидии.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg