Собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., трябва да ги регистрират в срок до 28 ноември т.г., съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, не се заплаща.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството, уточняват от МОСВ. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. 

Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Удължиха срока за регистрация на кладенците

От МОСВ посочват, че регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците. Химическия състав на подземни води у нас се следи с мултипараметрични сонди за автоматично измерване.

istock
istock

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност. 

Собствениците трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите. На интернет страниците на басейновите дирекции (https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/basejnovi-direkcii/) може да бъде намерена бланката на заявлението за регистрация, одобрена от министъра на околната среда и водите. 

Заявлението за регистрация на кладенец за собствени потребности може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg