административна тежест

Услуги

Махат стикера за „Гражданска отговорност“

Отпадане на изискването за поставяне на стикер на знак за сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е включен в Проектът на План за намаляване на административната тежест. ...

0

Услуги

Електронно свидетелство за съдимост и за осъждани и родени в чужбина българи

Всеки български гражданин, без значение къде е роден, ще може да заяви и да получи електронно свидетелство за съдимост, включително ако е осъждан или реабилитиран. Единственото условие за това е да разполага ...

0