Асоциация на банките

Кредитиране

Банките събират повече пари от такси

Благодарение на възстановяването на икономическата активност, в края на второто тримесечие на 2021 г. нетният доход на банките от такси и комисиони отчита ръст от 18,6% на годишна база (89,9 млн. лв.) ...

1

Кредитиране

Колко кредити у нас не се обслужват

3,27 млрд. лева е обемът на необслужваните кредити в банковата система към края на юни, Към края на  второто  тримесечие на 2021 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) спада дo 3,273 ...

0

Пари

Зарибяват по нета хора да станат „финансови мулета“

Измамници използват различни схеми за набиране на „финансови мулета“. За това предупреждават от Асоциация на банките в България във връзка с Европейската кампания, посветена на борбата срещу този тип ...

1