Благодарение на възстановяването на икономическата активност, в края на второто тримесечие на 2021 г. нетният доход на банките от такси и комисиони отчита ръст от 18,6% на годишна база (89,9 млн. лв.) до 574,1 млн. лв. това показва бюлетин на Асоциация на банките в България.

На тримесечна база нарастването е 31,3%. В края на юни 2021 г. приходите от такси и комисиони се покачват със 17,8% на годишна база (при 3,7% ръст на годишна база в края на март 2021г.) и възлизат на 684,5 млн. лв. За същия период разходите за такси и комисиони се повишават с 14,1% на годишна база – до 110,4 млн. лв. (при 0,8% ръст на годишна база през първото тримесечие на 2021 г.).

На тримесечна база приходите от такси и комисиони нарастват с 9,9%, а разходите от такси и комисиони – с 8%. При сравнението следва да се имат предвид резките спадове на нетния лихвен доход и на нетния доход от такси и комисиони през второто тримесечие на 2020 г. заради отслабената икономическа активност, вследствие на предприетите мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, се посочва в анализа.

Нетният доход от такси и комисиони формира 26,3% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 30,4%.

През второто тримесечие на 2021 г. банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 11,5% на тримесечна база до 309,2 млн. лв.

За сравнение, през първото тримесечие на 2021 г. реализираната от банковата система печалба възлизаше на 349,4 млн. лв., докато през второто тримесечие на 2020г. тя беше в размер на 219,1 млн. лв. Състоянието на икономиката продължава да е определящо за дейността и резултатите на банковия сектор.

istock
istock

Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказват динамиката при кредитната активност, нетния лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, разходите за обезценки и начислени провизии, управлението на качеството на кредитния портфейл.

Колко кредити у нас не се обслужват

По-ниските разходи за фондове за преструктуриране и схемата за гарантиране на депозитите, както и някои еднократни ефекти при отделни банки, като получени дивиденти, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата. Нетната печалба на сектора за първото полугодие на 2021г. възлиза на 658,6 млн. лв., което представлява ръст от 27,8% на годишна база.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg