авериканци

Пари

Американците затъват в дългове за жилище

През 2021 г., в която американците се втурнаха да купуват нови жилища и автомобили, дългът има нарасна с 1 трлн.  долара - най-големият годишен ръст от 2007 г., по данни на Federal Reserve Bank of New ...

3