банкови касети

Спестяване

Вкарват в регистър влогове и банкови касети

Държавата ще създаде централизиран електронен регистър за банковите сметки и трезорните касети за съхраняване на ценности.  Това предвижда план за изпълнение на Стратегия за противодействие на ...

2