Държавата ще създаде централизиран електронен регистър за банковите сметки и трезорните касети за съхраняване на ценности. 

Това предвижда план за изпълнение на Стратегия за противодействие на изпирането на пари на правосъдното министерство, публикуван за обществено обсъждане.

Мотивът за създаването на регистъра е осигуряване на бърз достъп до информация, което ще позволи своевременно обезпечаване на средства при разследвания.

В момента се пишат писма до всяка банка за получаването на информация за конкретно физическо или юридическо лице дали има сметка или ползва трезор.

Информацията в регистъра няма да съдържа данни за размера на сумите и движението по сметките. Достъп до него ще имат служители от оперативните служби, разследващите органи и прокуратурата, пряко ангажирани с работа срещу изпиране на пари, както и Национална агенция по приходите.

Предвижа се също създаване на единен фонд, в който да постъпват средства и имущество, конфискувани по дела за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и отнемане на незаконно придобито имущество.

За по-ефективна работа в борбата срещу прането на пари се предвижда и създаването на мрежа от точки за контакт на българските прокурори с колегите им на Балканите и Черноморския регион, пише в проекта.

Обучителна кампания 

Планът за действие предвижда информационни кампании, с които да се повиши информираността и обществената чувствителност срещу прането на пари и финансирането на тероризма.