бедни българи

Икономика

Колко българи са бедни

По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) за 2020 г. равнището на бедност в България е било 23,8% или бедни са около 1,660 млн. лица. Това показват данните в двугодишен План ...

1