буфер за системен риск

Банки

БНБ: Има рискове в банковия сектор

Българска народна банка запази буфера за системен риск в размер на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в Република България. Текущият преглед на рисковете, произтичащи от структурните характеристики ...

1