данъчна декларация

Данъци

Изтича важен срок за данъците

Остават два дни до приключване на срока за деклариране на получените през 2023 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2024 г. ...

0

Данъци

Изтича важен срок за данъците

След по-малко от седмица изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2024 година. Дружествата подават ...

0

Данъци

Как се попълва данъчна декларация за недвижим имот

Независимо дали имате закупен имот, придобит по наследство или получен чрез дарение, декларирането на недвижима собственост е със задължителен характер. Това важи, освен при всяко придобиване на недвижимо ...

2

Данъци

Българите с имоти в чужбина са задължени да ги декларират в срок

Приходната агенция разполага с данни за недвижимото имущество на наши сънародници зад граница, както и за доходи от отдаването им под наем, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Тази ...

1

Данъци

Близо 194 000 фирми и ЕТ обявиха доходите си пред НАП

Близо 194 000 фирми и еднолични търговци обявиха доходите си пред Национална агенция за приходите. Почти 60 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските ...

0

Данъци

Докога можем да си поправим данъчната декларация

Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица. В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2023 г. данъкоплатците имат възможност да направят промени. Гражданите ...

0

Данъци

Днес изтича важен срок за данъците

Изтича срокът за подаване за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2022 година. Те могат да се подават до 2 май, ...

0

Данъци

Как да подадем попълнената си данъчна декларация

Националната агенция за приходите ще публикува предварително попълнените данъчни декларации за физическите лица. Както и в предишни години те са достъпни чрез персонален идентификационен код или електронен ...

1

Данъци

Кога стават достъпни онлайн попълнените данъчни декларации

Над 3000 дружества подадоха годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци през първия ден от кампанията за обявяване на приходите на юридическите лица – 1 март. До 30 юни 2023 г. те трябва ...

1

Услуги

Какви услуги може да ползвате с ПИК на НАП

Близо 1,5 милиона потребители имат активен персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като само през миналата година са издадени над 223 000 кода. Сред услугите, които се ползват с ПИК - общо 60, ...

0