данък МПС

Данъци

Каква част от данъка за колата и имота се плащат

Няма нито една община в България, където събираемостта на местните данъци да е 100%. Някои се приближават близо до тази стойност – в Мирково, Сърница и Козлодуй средната събираемост е 89%, а с 80% или ...

0

Данъци

Откога можем да плащаме данъка на колата

От днес в София могат да се плащат вече местните данъци на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници. От 23 януари стартира данъчната кампания в столицата, като първо ...

1