директива

Пари

Ще се въведе ли нова минимална заплата

Изключително важно е не само да бъде създаден прозрачен и ясен механизъм за определяне на минимална работна заплата, но и да бъде възприета адекватна методика за нейното актуализиране. Това заяви Веселин ...

0

Потребители

Улесняват ремонта на стоки

Съветът на Европейския съюз прие Директивата за насърчаване на ремонта на повредени или дефектни стоки, известна още като Директивата относно правото на ремонт. Това ще улесни потребителите да искат ремонт ...

0

Работа

Предлагат законово да се забрани стресът на работното място

Директива, насочена към премахване на стреса на работното място, трябва да бъде приоритет за следващата Европейска комисия, ако тя има сериозни намерения да подобри психичното здраве в Европа.   Този ...

1

Имоти

Къде се корени проблемът с енергийната ефективност на сградите у нас

Вече няма да е достатъчно да се строят по-екологични сгради, а вече съществуващите също трябва да бъдат обновени. Темповете за саниране на стари сгради в Европейския съюз е много под очакванията  - едва ...

0

Пари

Вижте минималните заплати в ЕС

Нетните минимални заплати (след приспадане на данъка върху доходите на физическите лица и социалноосигурителните вноски) за сам човек без деца варират от 282 евро на месец в България до 1968 евро в Люксембург. ...

3

Пари

Каква е правната уредба на минималната работна заплата

Темата за минималната работна заплата (МРЗ) традиционно предизвиква разгорещени дискусии. В последните месеци те са фокусирани и върху новата Директива на Европейския парламент и Съвета относно адекватните ...

0

Пари

Критикуват ни заради минималната заплата

Евродепутатите Денис Радтке от ЕНП и Ахнес Йонхериус от Прогресивния алианс на социалистите и демократите смятат, че приетото от последното НС увеличение на минималната работна заплата у нас не е достатъчно, ...

0

Икономика

БСК: Размерът на минималната заплата не е работа на законодателя

Не е работа на законодателя да определя размера на минималната работна заплата. Това заяви в своя открита позиция Българска стопанска камара (БСК). По повод предстоящото пленарно заседание на Народното ...

1

Работа

Как ще се гарантира покупателна способност на българина

Минималните работни заплати във всички страни от ЕС трябва да осигуряват достойни стандарти на живот и труд, а държавите членки следва да насърчават колективното договаряне за заплащането. Това се гарантира ...

1

Пари

Ще има ли единна минимална заплата в Европа

Евродепутатите одобриха мандат за започване на преговори по директива, която ще гарантира на всички работници в ЕС справедлива и адекватна минимална работна заплата. Проектът има за цел да определи минимални ...

2