дисциплинарно уволнение

Работа

Предлагат нови изисквания за дисциплинарно уволнение

Нови изисквания, при които работодателят може да ни уволни дисциплинарно, въвежда промяна в Кодекса на труда, внесен за гласуване в Народното събрание. В допълнителните разпоредби се уточнява какво ...

0